GEODETSKE USLUGE

GIS soft d.o.o. je preduzeće koje se bavi uslugama iz oblasti geodezija, geoinformatike i GIS-a.

Naši klijenti su državne institucije, lokalna samouprava, preduzeća koja se bave gradnjom i sva druga pravna i fizička lica koja imaju potrebu rješavanja pitanja zemljišta u Katastru ili Zemljišnoj knjizi. Obratite se ovlasćenom geodetskom preduzeću koje djeluje na teritoriji Bijeljine, Brčkog, Ugljevika i šire. Dajemo besplatne savjete u vezi rješavanja problema imovine.

Usluge koje možemo pružiti su:


  • Izrada GIS-a (Geografski informacioni sistem) za lokalnu upravu i preduzeća
  • Izrada softverskih rješenja za geodeziju, naplatu rente za gradsko građevinsko zemljište
  • Izrada prostornih baza podataka
  • Snimanja (premjeravanja) zemljišta i objekata
  • Izradu situacionih i geodetskih planova za projektovanje i izradu prostorno planske dokumentacije
  • Dioba parcela i formiranje građevinskih parcela za katastarsko i gruntovno knjiženje
  • Uspostava međa i provjera površina
  • Uplana objekata za dobijanje upotrebnih dozvola i etažiranje zgrada
  • Snimanje podzemnih instalacija i uknjiženje istih u katastar
  • Kompletnu uslugu vezanu za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata
  • Konsalting usluge vezane za zemljište i vlasništvo nad zemljištem
  • Izrada OrtoFoto planova na bazi aviosnimanja ili obradom satelitskih snimaka
  • Izrada detaljnog Digitalnog Modela Terena za inženjerske potrebe
  • Sve vrste inženjersko-geodetskih radova za potrebe gradnje u toku i nakon završene gradnje objekata
  • Projektovanje komasacionih radova i prenos na teren

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000