VIJESTI IZ GIS SOFTA

Southov trening kamp je uspješno održan u Holiday Inn Guangzhou Science City hotelu od 16. do 20. Maja 2016. godine.

Intergeo 2015 je uspješno održan od 15.-17. septembra u Štutgartu. Intergeo je vodeća svjetska konferencija/sajam geodezije, geoinformatike i upravljanja zemljištem. 

Dana 20. maja 2015. godine u Etno Selo "Stanišići" je održana konferencija pod nazivom "Pobolјšanje rada lokalne samouprave korišćenjem savremenih tehnologija za upravlјanje prostornim podacima " od strane firmi GIS Soft iz Brčkog i MapSoft iz Beograda.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000