DIREKTOR

 

Obrad Dragičević | direktor i vlasnik

Od preuzimanja GIS soft-a 2005. godine, Obrad Dragičević je direktor i 100% vlasnik preduzeća.

Tokom svoje bogate profesionalne karijere, radio je u vise državnih institucija i realizovao mnogo značajnih projekata. Ima petogodišnje iskustvo u opštinskoj geodetskoj upravi Tuzla, radeći na svim poslovima vezanim za katastar zemljišta.


Zatim je osam godina bio vodeći stručnjak za praćenje i analizu slijeganja terena u Tuzli.

Radio je i na svim inženjersko-geodetskim poslovima vezanim za izgradnju infrastrukture u gradu Tuzla.

Posjeduje sedmogodišnje internacionalno iskustvo radeći u više kanadskih firmi od kojih su najznačajnije Mackay&Mackay&Peters iz Hamiltona i Teranet iz Toronta, vodeća firma u oblasti elektronskog vođenja sistema za registraciju zemljišta za provinciju Ontario u Kanadi.

Po povratku u BiH od 2000. godine, radio je u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove na realizaciji projekta digitalizacije analognih geodetskih planova i elektronskog vođenja registracije zemljišta.

Realizovao je više međunarodnih projekata na planu unapređenja zemljišne evidencije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Od preuzimanja GIS soft-a 2005. godine do danas, radi na mnogim projektima iz oblasti geodezije, geoinformatike i GIS.

Posjeduje lične licence za izvođenje, projektovanje, rukovođenje  i vršenje stručnog nadzora u oblasti:

  • premjera i katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja;
  • uređenja zemljišne teritorije komasacijama;
  • kartografije;
  • geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima.

Završio je Geodetski fakultet u Sarajevu 1977. godine, a zatim i diplomirao na CDI College of Business & Technology u Hamiltonu, Kanadi 1999. godine, stekavši diplomu Programmer Analyst.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000