SkyPhoto

MODEL: SkyPhoto

SkyPhoto je profesionalno rješenje dizajnirano da pretvori slike niskog avio snimanja u konzistente i precizne tačke DVM (Digitalni Visinski Model), DOM (Digitalni Ortofoto Model) mozaika itd.

Softver automatizuje poslovni proces i pruža napredna podešavanja izlaza koja su dizajnirana da bi zadovoljili zahtjeve i specijalista i početnika.

Stupite u kontakt sa nama

  +387 55/213-256
  obrad.dragicevic@gis-soft.com

Pratite nas na društvenim mrežama.

GISsoft d.o.o. Brčko Distrikt

PJ: GISdesign Bijeljina
MBS: 1-150 Osnovni sud u Brčkom
JIB: 4600011890000
PIB: 600011890000